Сплата судового збору до вищого господарського суду

Судовий збір

Таблиця
для розрахунку судового збору та формування квитанції для його сплати згідно з Законом України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-VI зі змінами

Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах: [Для розрахування судового збору, формування квитанції або сплати онлайн натисніть на відповідний пункт таблиці]

З 01.09.2015 року судовий збір можна сплатити онлайн!

До відома: відповідно до Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1600 гривень.

www.vasu.gov.ua

Сплата судового збору до вищого господарського суду

З 01 січня 2016 року відповідно до Закону України «Про судовий збір» (далі — Закон) та Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» ставки судового збору змінюються.

Як визначено у Законі, судовий збір — збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

ст.3 п.2. Судовий збір не справляється за подання:

1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;

2) заяви про скасування судового наказу;

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;

4) заяви про поворот виконання судового рішення;

5) заяви про винесення додаткового судового рішення;

6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;

7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

12) заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду;

14) заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України, суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей;

15) клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах;

16) заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

1) позивачі — у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

2) позивачі — у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів;

4) позивачі — у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі — у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) виборці — у справах про уточнення списку виборців;

12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

13) учасники бойових дій, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;

14) позивачі — у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) — кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, — після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

16) позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

legalspace.org

Сплата судового збору до вищого господарського суду

ВГСУ підготував лист щодо сплати судового збору

ВГСУ підготував лист щодо сплати судового збору

У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних із застосуванням Закону “Про судовий збір” та відповідними змінами до інформаційних листів Вищого господарського суду України, у суді вирішили підготувати ще одне роз’яснення.

З огляду на це ВГСУ підготував інформаційний лист від 12.11.2015 № 01-06/2093/15.

Нижче пропонуємо ознайомитись з текстом листа ВГСУ.

“1. Позовні заяви про зобов’язання перерахувати кошти згідно з договором банківського рахунку належать до заяв майнового характеру, і за їх подання справляється судовий збір відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини другої статті 4 Закону.

2. Підпунктами 8–10 пункту 2 частини другої статті 4 Закону визначено перелік заяв у справі про банкрутство, за подання яких справляється судовий збір, а саме: заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство; заяви про порушення справи про банкрутство; заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною.

Ставки судового збору з апеляційних та касаційних скарг, що подаються на судові рішення, винесені у справі про банкрутство за наслідками розгляду вказаних заяв і скарг, встановлено підпунктами 4 і 5 пункту 2 частини другої статті 4 Закону, а саме: за подання апеляційних скарг – 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні заяви і скарги; за подання касаційних скарг – 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні заяви і скарги.

З апеляційних та касаційних скарг на інші ухвали суду у справі про банкрутство судовий збір справляється за ставкою, визначеною підпунктом 7 пункту 2 частини другої статті 4 Закону, а саме 1 розмір мінімальної заробітної плати. Водночас Законом не передбачено ставки, від якої обчислюється судовий збір, за подання апеляційних та касаційних скарг на постанови суду першої інстанції про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

3. За змістом положень статті 8 Закону питання про відстрочення та розстрочення судом сплати судового збору, зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати з підстав майнового стану сторони вирішується судом в кожному конкретному випадку залежно від обставин справи та обґрунтованості доводів сторони належними і допустимими доказами на підтвердження того, що майновий стан сторони перешкоджає сплаті нею судового збору в установленому порядку і розмірі, а також на засадах рівності всіх учасників судового процесу (в тому числі й органів державної влади) перед законом і судом.

При цьому сплата судового збору може бути відстрочена чи розстрочена на строк не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.

4. Законом передбачено сплату судового збору з апеляційної та касаційної скарг на рішення суду, виходячи з розміру ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви незалежно від того, чи оскаржується все рішення (постанова) суду в цілому чи його частина.

5. У випадку подання позовних заяв, апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами з 01.09.2015 розмір судового збору визначається відповідно до Закону у редакції Закону України від 22.05.2015 № 484-VIII. Відповідне положення застосовується також до скарг і заяв, що подаються у справах, рішення суду першої інстанції у яких прийнято до 01.09.2015.

Разом з тим слід враховувати таке. Розмір судового збору у випадку подання апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, судовий збір за подання позову в яких було сплачено до 01.09.2015, розраховується виходячи з суми судового збору, сплаченого при поданні позову. Цей розмір не підлягає перерахунку відповідно до нових ставок, визначених Законом. При цьому якщо платник судового збору був звільнений від обов’язку сплачувати судовий збір (до 01.09.2015), то у випадку подання зазначених скарг та заяв після зазначеної дати розмір судового збору визначається залежно від ставки судового збору, яку мав би сплатити платник до 01.09.2015 за відсутності у нього пільги щодо сплати такого збору.

6. Вважати такими, що втратили чинність інформаційні листи Вищого господарського суду України:

– абзац 2 пункту 6 інформаційного листа від 22.01.2013 № 01-06/84/2013 «Про деякі питання застосування законодавства у сфері містобудівної діяльності»;

– від 05.07.2012 № 01-06/869/2012 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про судовий збір»;

– від 23.05.2012 № 01-06/704/2012 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про судовий збір»;

– від 25.01.2012 № 01-06/97/2012 «Про внесення доповнень до Закону України «Про судовий збір»;

– від 21.11.2011 № 01-06/1625/2011 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про судовий збір»;

– пункт 4 інформаційного листа від 26.10.2011 № 01-06/1481/11 «Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг»;

– від 25.08.2011 № 01-06/1175/2011 «Щодо судового збору».”

kdka.org.ua

Ставки судового збору (станом на 01.01.2018 р.)

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року. Зі зміною розміру прожиткового мінімуму у 2018 році — змінилися й ставки судового збору

 • заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
 • заяви про скасування судового наказу;
 • заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 • заяви про поворот виконання судового рішення;
 • заяви про винесення додаткового судового рішення;
 • заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;
 • заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
 • заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 • заяви про видачу обмежувального припису;
 • позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду;
 • заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб;
 • клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах;
 • заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.

Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

1) позивачі — у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

2) позивачі — у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів;

4) позивачі — у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі — у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) виборці — у справах про уточнення списку виборців;

12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

13) учасники бойових дій, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;

15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) — кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, — після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

15-1) органи місцевого самоврядування — за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;

16) позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, — у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.

18) заявники — у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно;

19) позивачі — у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно.

dtkt.com.ua

Сплата судового збору за визнання договору недійсним (ВГСУ)

Як відомо, для того, щоб звернутись до суду з відповідним позовом, особа-позивач повинна сплатити до державного бюджету судовий збір.

Звичайно, виключення з цього правила є, і встановлені вони Законом України “Про судовий збір” від 08.07.2011 № 3674-VI. Цей же закон встановлює і правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати та повернення судового збору.

Іноді буває, що у особи, яка провадить свою діяльність у сфері господарювання, виникає конфлікт із контрагентом, який ґрунтується на підписаному сторонами договорі, що не може бути розв’язаний шляхом переговорів і тоді виникає потреба визнати недійсними окремі положення такого договору, а можливо і весь договір повністю.

Припустимо, позовна заява написана, залишається лише сплатити судовий збір та подати позов до відповідного господарського суду.

Для того, щоб визначити розмір судового збору, який підлягає до сплати, слід звернутись до положень Законом України “Про судовий збір” від 08.07.2011 № 3674-VI.

Разом з тим, такий об’єкт справляння судового збору, як “подача позовної заяви про визнання правочину (договору) недійсним”, вказаним законом не визначений.

Так, підпунктом 10 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України “Про судовий збір” від 08.07.2011 № 3674-VI встановлено, що за подання до господарського суду заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною, встановлюється ставка судового збору в розмірі 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Проте, в даному випадку, заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними, згадуються лише в контексті провадження у справах про банкрутство.

Тому, для того, щоб визначити розмір судового збору для нашого випадку, виникає потреба звернутись до наукових коментарів до Закону України “Про судовий збір” або відповідних роз’яснень чи узагальнень судової практики щодо застосування положень вказаного закону.

В 2013 році Пленум Вищого господарського суду України прийняв Постанову від 21.02.2013 № 7 “Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України”, якою роз’яснив питання необхідні для однакового застосування приписів господарського процесуального законодавства в частині, що стосується судових витрат в господарському процесі.

Пунктом 2.2.2 вказаної Постанови роз’яснено, що у випадку, якщо позовну заяву про визнання договору (правочину) недійсним подано без вимоги застосування наслідків, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України чи частиною другою статті 208 Господарського кодексу України, судовий збір сплачується за ставками, передбаченими для позовних заяв немайнового характеру.

Таким чином, за подання до господарського суду позовної заяви з вимогою про визнання недійсним договору повністю, або окремих його положень, має бути сплачений судовий збір відповідно до підпункту 2 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України “Про судовий збір” від 08.07.2011 № 3674-VI, що становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а в натуральному розмірі упродовж 2017 року – 1600,00 гривень.

Нагадуємо, що судовий збір сплачується на казначейський рахунок того суду, до якого подається позовна заява.

Реквізити для сплати судового збору можна дізнатись, завітавши в мережі інтернет на Офіційний веб-портал “Судова влада України”.

partners.kiev.ua

Смотрите так же:

 • Деражнянський районний суд Судовий збір Реквізити валютного рахунка для зарахування судового збору в іноземній валюті Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору в гривнях При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – […]
 • Налоги и налогообложение скворцов 2014 Налоги и налогообложение 1. Экономическая сущность налогов. Под налогом понимается обязательный, индивидуально без­возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собст­венности, хозяйственного ведения или оперативного управ­ления денежных средств в целях […]
 • Исковая экспертиза 19. Исковая давность в семейном праве. В СК РФ исковой давности посвящена ст. 9, в п. 1 которой закреплено общее правило, что на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется. Исключением являются случаи, когда срок защиты нарушенного права установлен СК РФ. Пункт 2 ст. 9 СК РФ […]
 • Как начислить налог в 1с 82 Транспортный налог в 1С 8.3 Бухгалтерия — начисление, расчет и выплата по шагам Транспортный налог в 1С Бухгалтерия 8.3 рассчитывается и начисляется автоматически в конце года (рис.1) при выполнении регламентной операции «Закрытие месяца». Какие действия необходимо выполнить для корректного расчета транспортного […]
 • Неотделимые улучшения налог Налог на имущество: неотделимые улучшения недвижимости Налогом на имущество по среднегодовой стоимости облагается движимое и недвижимое имущество, отраженное в бухгалтерском учете организации в качестве основных средств. Речь идет о счете 01 и даже о счете 08, если объекты не переведены вовремя в состав основных […]
 • Приказ минфина 30122009 ekochitalka Инструкция По Бюджетному Учету №150Н От 30.12.2009Г Приказом Минфина России от 30.12.2009 № 152н внесены изменения в Инструкцию по бюджетному учету, далее - Приказ № 152н. Данные изменения. «Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора. Приказ […]
 • Приказ 484 минздрава Приказ 484 минздрава Ссылка не верна или страница была удалена Если Вы попали на эту страницу, перейдя по ссылке внутри нашего сайта, пожалуйста, сообщите нам неверный адрес. Для заказа бесплатной демонстрации возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ перейдите по ссылке © ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", […]
 • Рыночный закон предложения Рыночный закон предложения Рисунок 5.3 - Взаимодействие спроса и предложения Равновесная цена - цена, уравновешивающая величины спроса и предложения на рынке в результате действия конкурентных сил. Равновесный объем производства - количество продукции, предлагаемое по сформировавшейся в рамках всей отрасли […]